Contacts for the Press Department

Government Spokesperson

Novou mluvčí vlády byla jmenována Petra Doležalová

Petra Doležalová
dolezalova.petra@vlada.cz
phone: +420 224 002 058
mobile: +420 723 037 865

Press Department

Vanesa Šandová

Head of the Press office and editor-in-chief, vlada.cz
phone: +420 224 002 314
sandova.vanesa@vlada.cz

Marek Macháň

Head of Public Relations Unit

phone: +420 224 002 594
machan.marek@vlada.cz

Martina Součková

phone: +420 224 002 497
souckova.martina@vlada.cz

Ivana Krejčiříková

koordinace akcí pro veřejnost

phone: +420 224 002 602
krejcirikova.ivana@vlada.cz

Marcela Svobodová

phone: +420 224 002 596
svobodova.marcela@vlada.cz

Petr Kučera

phone: +420 224 002 625
kucera.petr@vlada.cz

Martina Toulová

phone: +420 224 002 059
toulova.martina@vlada.cz

Monika Poláková

phone: +420 224 002 054
polakova.monika@vlada.cz