Aktuality

6. 9. 2021

Úřad vlády podepsal smlouvu se Správou Pražského hradu v souvislosti s konáním summitu hlav států a předsedů vlád během českého předsednictví

Summit hlav států a předsedů vlád členských zemí EU, případně rovněž vrcholných představitelů třetích zemí, proběhne na podzim roku 2022. Konkrétní téma a datum konání summitu je v jednání, nicméně intenzivní přípravy k jeho organizaci, průběžné konzultace a návštěvy prostor Hradu mohou nyní začít.

celý text zprávy

23. 8. 2021

Vláda schválila Zprávu o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU, rozpočet se navýší o 200 milionů korun

Vláda v pondělí 23. srpna 2021 schválila Zprávu o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU za rok 2020 a první polovinu roku 2021. Odsouhlasila postup v rámci organizačního zajištění předsednictví včetně posílení personálních kapacit. Rozhodla také o navýšení rozpočtu na samotnou přípravu o 200 milionů korun.

celý text zprávy

19. 8. 2021

Úřad vlády vybral dodavatele akreditačního systému pro předsednictví ČR v Radě EU

Úřad vlády ČR pokročil v přípravě logistického a organizačního zabezpečení českého předsednictví, když v pondělí 16. srpna 2021 podepsal smlouvu s dodavatelem akreditačního systému.

celý text zprávy

12. 5. 2021

Úřad vlády podepsal ujednání s Ministerstvem zahraničních věcí, zabezpečí odměňování stáží v Bruselu v průběhu CZ PRES

Ujednání mezi Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí zabezpečí odměňování dvou desítek stážistů na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu v rámci příprav a výkonu předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022.

celý text zprávy

6. 5. 2021

České předsednictví nabízí stáže pro studenty vysokých škol

V souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU, kterého se naše země zhostí ve druhé polovině roku 2022, otevíráme své brány studentům se zájmem o evropskou politiku a diplomacii.

celý text zprávy