Brexit

Stručně o vystoupení Velké Británie z EU

Spojené království 29. března 2017 po necelém roce od referenda oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU. Dle pravidel článku 50 Smlouvy o EU tak začala plynout dvouletá lhůta pro uzavření dohody o podmínkách vystoupení. Evropská komise byla zmocněna dvojicí dokumentů: a) pokyny Evropské rady (duben 2017) a b) vyjednávací směrnicí Rady EU pro obecné záležitosti ve formátu čl. 50 (22. květen 2017).  Vyjednávání se nyní nachází ve druhé fázi, kdy je se Spojeným královstvím veden dialog nejen nad výstupovou dohodou, ale i o podobě budoucích vztahů a možnosti zakotvení přechodného období.