Evropské záležitosti

Hlavním úkolem Sekce pro evropské záležitosti je zajištění koordinace evropských politik, a to jak z odborného, tak z administrativního hlediska. V jejím čele stojí Milena Hrdinková státní tajemnice pro evropské záležitosti jmenovaná předsedou vlády.

Sekce pro evropské záležitosti

Ilustrační foto: Evropské záležitosti (zdroj foto: Evropská komise a Evropská rada)